Waaruit bestaat een behandeling?

De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. De meeste corrigerende handgrepen worden uitgevoerd terwijl de patiënt op de behandelbank ligt. De osteopaat behandelt verschillende delen van het lichaam, dus niet alleen de plek waar de klacht zich bevindt. Bloedaanvoer, bloedafvoer, bezenuwing en andere systemen die invloed op de klacht hebben zijn onderdeel van de behandelingen.

Moeten er altijd klachten zijn om behandeld te kunnen worden?

WVD-130705-055

 

Dat men regelmatig naar de tandarts gaat om problemen aan het gebit
te voorkomen vindt men heel normaal. Dat we ook ons lichaam regelmatig laten controleren om te kijken of alles in orde is, komt maar weinig voor. Eigenlijk zou iedereen er verstandig aan doen zich jaarlijks door een osteopaat te laten controleren. Reeds voordat een klacht zich manifesteert, geeft het lichaam voldoende signalen dat het niet optimaal functioneert! De osteopaat voelt en herkent deze signalen.

Is osteopathie een alternatieve geneeswijze?

 

Nee, een complementaire (aanvullend). In Amerika waar de osteopathie zijn oorsprong vindt, wordt dit vak uitsluitend door artsen beoefend. In Nederland waar de osteopathie sinds de jaren negentig bekend is, hebben de osteopaten alle als basisopleiding fysiotherapie. Vervolgens duurt de opleiding tot osteopaat vijf a zes jaar. De verzekeraar rubriceert de osteopaat vaak onder alternatief.

Hoe vaak wordt er behandeld?

De behandelfrequentie ligt over het algemeen laag, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. In de praktijk blijkt dit ongeveer een keer in de drie á vier weken te zijn. Tevens probeert men de patiënt inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is. Aandacht voor leefwijze en eigen verantwoordelijkheid zullen meewerken aan het gezond worden.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling duurt ca. 45 minuten. Tijdens het eerste consult zal de osteopaat trachten zoveel mogelijk verstoringen in kaart te brengen. Tijdens de vervolg consulten zal de osteopaat de bewegings beperking proberen te herstellen.

Is het nodig een verwijzing van de arts te hebben?

Nee, een osteopaat is opgeleid om zelf een werkdiagnose te stellen.

optimum-osteopathie-082